.

Měření a regulace v kolektorech a kolektorových podchodech

Projektujeme a realizujeme již více jak 24 let!

Kolektory

Kolektory jsou průchozí podzemní liniové stavby, které slouží k vedení a ukládání inženýrských sítí (trubních i kabelových). Inženýrské sítě jsou tak přístupné pro stálé kontroly, opravy a údržbu. Případné závady se odstraňují přímo v kolektoru a bez porušení komunikací.


Ražené hloubkové kolektory

Kolektory ražené klasicky plně mechanizovanými nebo nemechanizovanými štíty ve velkých hloubkách a mohou tam být vedeny v optimálních trasách (2. kategorie vedení technického vybavení).


Mělce ražené kolektory

Kolektory ražené v menších hloubkách, které mají vazbu na uliční síť (3. kategorie vedení technického vybavení). Ražené kolektory nejsou vázány na půdorys uliční sítě.


Hloubené kolektory

Kolektory hloubené z povrchu, složené z prefabrikátů, případně monolitické.


Kolektorové podchody

Samostatné kolektory pod důležitými komunikacemi (dálnice, kolejový svršek, mosty), postavené z železobetonových prefabrikovaných konstrukcí obdélníkového průřezu, umístěné v hloubce do 10 m pod povrchem, na obou koncích zakončené vstupními šachtami, opatřené různým počtem únikových a montážních otvorů s trvale uzamčenými poklopy.


Technické chodby

Pokračování kolektorů v suterénech bytových objektů.


© 2012-2024 Všechna práva vyhrazena - created by SaP spol. s r.o. :: Login