.

Měření a regulace v kolektorech a kolektorových podchodech

Projektujeme a realizujeme již více jak 24 let!

Monitoring

Sledované stavy

 • přerušení dodávky elektrické energie
 • porucha teplovodních sítí
 • porucha plynovodu
 • porucha vodovodních sítí
 • dlouhodobé zvýšení teploty nad určitou hranici (30 °C, 60 °C)
 • dlouhodobé snížení teploty pod určitou hranici (5 °C)
 • výskyt oxidu uhelnatého
 • požár
 • zpětné vzdutí kanalizace
 • neoprávněný vstup
 • zamoření nebezpečnými látkami
 • zaplavení
 • vybavení kolektoru (čerpadla, servopohony, ventilátory apod.)

Výhody monitoringu

 • stálá kontrola nad všemi hlídanými stavy kolektoru
 • rychlost zjištění místa a příčiny poruchy
 • zamezení nadměrným ztrátám pitné vody
 • při poruchách a haváriích omezení rozsahu následných škod na kolektorech, inženýrských sítích a jejich příslušenství© 2012-2024 Všechna práva vyhrazena - created by SaP spol. s r.o. :: Login